Vi investerar i bolag med utvecklingspotential

Aktiebolaget Segulah är ett investmentbolag som sedan 1994 framgångsrikt utvecklat mindre bolag i olika branscher, tillsammans med skickliga entreprenörer och industriell expertis. Avgörande för att investera i ett bolag är att människorna bakom bolaget har rätt värderingar och ett stort engagemang. Investeringarna görs direkt i Aktiebolaget Segulah samt i Segulah Venture.Om Aktiebolaget Segulah

Aktiebolaget Segulah äger och utvecklar mindre bolag. Vi investerar i lönsamma bolag och vi ser möjligheter att göra bra bolag ännu bättre. Vi är aktiva och engagerade ägare och vi förvärvar 100 % av bolaget eller så har vi en klar majoritet. Förutom kapital tillför vi fokus och erfarenhet av att driva och utveckla företag.

Om Segulah Medical Acceleration

Segulah Medical Acceleration AB investerar i MedTech-bolag med global potential. Utöver finansiering erbjuder SMA tillgång till ett unikt nätverk av kunskap inom strategisk företagsutveckling och vetenskaplig expertis. Genom finansiering från ledande institutionella- och privata investerare uppgår SMAs investeringskapacitet till SEK 1.3bn.

www.segulahmedical.com

 

Om Segulah Venture

Segulah Venture investerar i bolag som står inför en kommersiell lansering av sin idé eller produkt, ofta inom MedTech. Bolaget skall ha en potential att sälja globalt och inte bara på den svenska eller nordiska marknaden. Vår roll är att som aktiva ägare, men som minoritetsinvesterare, vara ett stöd till bolagen och med vår gedigna industriella erfarenhet bygga riktiga företag som blir en kommersiell succé.

För mer information om Segulah Advisor’s private equity verksamhet, besök gärna www.segulah.se.

Nyheter

  • Aktiebolaget Segulah förvärvar VVSteknik Rörinspektion och VVSteknik Energi

    Aktiebolaget Segulah har förvärvat 100 % av aktierna i de båda bolagen. VVSteknik Rörinspektion är huvudsak inriktade på relining dvs. renovering av avloppsrör/system, men har också ett komplett utbud av tjänster som, filmning, spolning, slamsugning…

  • Tunga investerare backar nytt investeringsbolag inom MedTech

    Segulah Medical Acceleration, SMA, är ett nybildat bolag specialiserat på investeringar inom medtech med fokus på Sverige, övriga Skandinavien samt Västeuropa. Bolaget är finansierat av ledande institutionella och privata investerare som från start satsar 1,2…

  • Lexplore tar in 50 mkr för expansion

    AB Segulah’s portföljbolag Lexplore, som med hjälp av avancerad AI utvecklar elevers läsförmåga, tar in 50 mkr för att accelerera sin expansionsplan. AB Segulah är med i denna emission, men den tas till största delen…