Aktiebolaget Segulah förvärvar aktier i BROCC

9 september, 2019

Brocc är ett svenskägt företag lanserat 2016, och är en av de nya digitala utmanarna som slåss om marknaden för konsumentkrediter, som är värd över 200 miljarder kronor.

I samband med emissionen så kliver även Goldman Sachs in som finansiär, vilket kommer att möjliggöra en acceleration av tillväxten.

Brocc är registrerat som Betalningsinstitut med tillstånd från Finansinspektionen att förmedla krediter och betalningar.

 

För ytterligare information, kontakta

Lars Axelson, VD Aktiebolaget Segulah, +46 70 511 51 30