Aktiebolaget Segulah förvärvar aktier i Senzime AB

20 juni, 2019

 

Aktiebolaget Segulah har ingått avtal om att förvärva 650 000 aktier i Senzime AB.
Senzime utvecklar unika medicintekniska produkter som gör det möjligt att följa patienternas biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter en operation.

Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK.

Segulah koncernen äger efter denna transaktion 3 150 000 aktier i Senzime AB.

Senzimes aktie är noterad på NASDAQ Stockholm First North

För ytterligare information, kontakta

Lennart Kalén, vice styrelseordförande Aktiebolaget Segulah, +46 70 536 26 00.