Aktiebolaget Segulah förvärvar JP Relining AB

30 januari, 2020

Aktiebolaget Segulah har förvärvat 100 % av aktierna i JP Relining AB i Göteborg.

Bolaget startade sin verksamhet 2007 och från början var verksamheten i huvudsak inriktad
på relining dvs. renovering av avloppsrör/system, men idag så bedrivs den operativa verksamheten
i två separata bolag som tillsammans bildar en komplett leverantör för fastighetsunderhåll inriktat på tjänster inom relining, avloppsspolning, rörinspektion, slamsugning och jourservice.

”Vi ser fram emot att tillsammans med medarbetarna i detta välskötta bolag vidareutveckla och fortsätta att växa verksamheten,”, säger Lars Axelson, VD i AB Segulah.

 

För ytterligare information, kontakta

Lars Axelson, VD Aktiebolaget Segulah, +46 70 511 51 30