Aktiebolaget Segulah förvärvar Rörinspektion i Karlstad AB

14 augusti, 2020

Aktiebolaget Segulah har förvärvat 100 % av aktierna i Rörinspektion i Karlstad AB.

Bolaget startade sin verksamhet 1982 och är huvudsakligen inriktade på relining dvs. renovering av avloppsrör/system, men har också ett komplett utbud av tjänster inom filmning, spolning, slamsugning och jourservice. Bolagets anläggning är beläget på Ilanda industriområde utanför Karlstad.

”Vi ser fram emot att tillsammans med medarbetarna och den nuvarande ledningen i detta välskötta bolag, vidareutveckla och fortsätta växa verksamheten,”, säger Lars Axelson, VD i AB Segulah.

 

För ytterligare information, kontakta

Lars Axelson, VD Aktiebolaget Segulah, +46 70 511 51 30