Lexplore tar in 50 mkr för expansion

23 april, 2021

AB Segulah’s portföljbolag Lexplore, som med hjälp av avancerad AI utvecklar elevers läsförmåga, tar in
50 mkr för att accelerera sin expansionsplan. AB Segulah är med i denna emission, men den tas till största delen av finska Sparkmind, ett bolag (EdTech) som fokuserar på utbildnings- och skolsektorn.

Lexplore’s största marknader är Sverige, UK och USA.

 

För ytterligare information, kontakta

Lars Axelson, VD Aktiebolaget Segulah, +46 70 511 51 30