Mitti och DirektPress går samman

24 juni, 2020

De två ledande gratistidningskoncernerna Mitti och DirektPress går samman, genom att Ge-Te Media AB förvärvar alla aktierna i Mitti, som sedan augusti 2019 haft Citypress Stockholm AB som huvudägare. Ge-Te Media AB är moderbolag till DirektPress och SDR Svensk Direktreklam.

 

Informella samtal startade för ett par månader sedan och har nu resulterat i en affär, och i samband med detta har
Ge-Te Media AB tagit in en långsiktig investerare som heter Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB – ett börsbolag noterat på Nasdaq First North.

”Mitti-tidningarna har gjort en fantastisk turnaround det senaste året och vi är nu glada över att kunna ta nästa steg och medverka till att den här affären kan genomföras. Det är en logisk och viktig affär för gratistidningarnas framtid”, framhåller Martin Alsander, styrelseordförande i Mitti, och partner i den grupp mediainvesterare som gick in i bolaget för ett år sedan.

Citypress Stockholm AB ägs till 60 % av ett konsortium lett av Lazarus Equity Partners, resterande 40% ägs gemensamt av Susanne Hobohm och Aktiebolaget Segulah

För ytterligare information, kontakta
Lars Axelson, VD Aktiebolaget Segulah, +46 70 511 51 30