Segulah Venture AB förvärvar aktier i Senzime AB

16 februari, 2018

Segulah Venture AB har ingått avtal om att förvärva 2 500 000 aktier i Senzime AB, via en riktad nyemission. Senzime utvecklar unika medicintekniska produkter som gör det möjligt att följa patienternas biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter en operation.

Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK.

Senzimes aktie är noterad på NASDAQ Stockholm First North

För ytterligare information, kontakta
Lennart Kalén, styrelseordförande Segulah Venture AB, +46 70 536 26 00.