Segulah Venture förvärvar aktier i Kreditz

21 april, 2020

Det svenska fintechbolaget Kreditz grundades 2018 och tillhandahåller ekonomisk upplysning i realtid, baserat på Open Banking och PSD2-data.

Sedan tjänsten lanserades 2019 har bolaget slutit avtal med över 30 kunder inom bank, finans och marknadsplatser som använder Kreditz tjänster för digital hantering av analys och inhämtande av data för exempelvis kreditprocesser.

Sedan årsskiftet har tillväxten i antal företagskunder varit närmare 50% i Sverige och Finland. Kreditz tjänster kan även användas av konsumenten själv i person-till-person affärer för att skydda sig mot bedrägerier.

Bolaget har inför kommande expansion även stärkt upp med Anna Storåkers som ny styrelseordförande.

 

För ytterligare information, kontakta

Lars Axelson, VD Aktiebolaget Segulah, +46 70 511 51 30