Investeringar

Investeringsprinciper

När det gäller industriella bolag (tillverkande eller tjänsteproducerande) så är Aktiebolaget Segulah i första hand intresserad av bolag som omsätter 15-100 mkr och som är lönsamma och där det finns en möjlighet att fortsätta att utveckla bolaget. Ofta tittar vi på familjeföretag som står inför en generationsväxling och det kan gälla att hitta en ny stabil och kompetent hemvist för bolaget. Här gäller det i första hand att förvärva 100 % av bolaget eller en klar majoritet.

När det gäller venture investeringar så är Aktiebolaget Segulah i första hand intresserad av Med Tech men kan även investera i andratyper av projekt. När det gäller venture investering vill Aktiebolaget Segulah i första hand investera i projekt/bolag som står inför kommersiell lansering av sin teknik/idé. Det ska också vara ett projekt som kan ”erövra världen”, dvs. ha potential att sälja världen över och inte bara i en lokal svensk eller nordisk marknad. Det normala är att Aktiebolaget Segulah investerar som minoritetsinvesterare.

Ventureinvesteringar görs via ett dotterbolag Segulah Venture AB som Aktiebolaget Segulah äger till 50 % och där Fredrik Rapp via bolag och Mikael Kamras via bolag äger 25 % vardera.

Avgörande för att investera i ett bolag eller projekt är människorna bakom bolaget eller projektet, att det finns rätt kultur och värderingar och engagemang.

Segulah Venture AB

Avyttrade innehav