Nyheter

 • Aktiebolaget Segulah förvärvar VVSteknik Rörinspektion och VVSteknik Energi

  28 februari, 2022

  Aktiebolaget Segulah har förvärvat 100 % av aktierna i de båda bolagen. VVSteknik Rörinspektion är huvudsak inriktade på relining dvs. renovering av avloppsrör/system, men har också ett komplett utbud av tjänster som, filmning, spolning, slamsugning och jourservice. VVSteknik Energi gör…

 • Tunga investerare backar nytt investeringsbolag inom MedTech

  29 april, 2021

  Segulah Medical Acceleration, SMA, är ett nybildat bolag specialiserat på investeringar inom medtech med fokus på Sverige, övriga Skandinavien samt Västeuropa. Bolaget är finansierat av ledande institutionella och privata investerare som från start satsar 1,2 miljarder kronor. Initiativtagare till Segulah…

 • Lexplore tar in 50 mkr för expansion

  23 april, 2021

  AB Segulah’s portföljbolag Lexplore, som med hjälp av avancerad AI utvecklar elevers läsförmåga, tar in 50 mkr för att accelerera sin expansionsplan. AB Segulah är med i denna emission, men den tas till största delen av finska Sparkmind, ett bolag…