Tunga investerare backar nytt investeringsbolag inom MedTech

29 april, 2021

Segulah Medical Acceleration, SMA, är ett nybildat bolag specialiserat på investeringar inom medtech med fokus på Sverige, övriga Skandinavien samt Västeuropa. Bolaget är finansierat av ledande institutionella och privata investerare som från start satsar 1,2 miljarder kronor.

Initiativtagare till Segulah Medical Acceleration är Gabriel Urwitz, grundare av det nordiska private equity-bolaget Segulah. SMA är ett investeringsbolag med uppgift att hjälpa unga innovativa företag inom medicinteknik i Europa att öka tillväxten och nå en kommersiellt uthållig position. SMA är ett helt fristående bolag och inte kopplat till Segulahs private equity verksamhet.

”Det finns många lovande företag med en färdig produkt och teknologi som står inför kommersialisering. Men de saknar ofta den finansiering samt det kunnande och nätverk som krävs för att bygga ett företag med potential att nå en världsmarknad. Unika idéer som kan påverka folkhälsan ska stödjas. Den typ av ekosystem som man finner inom tech och biotech finns i dag inte inom medtech-området”, säger Gabriel Urwitz.

Segulah Medical Acceleration har tillförts 1,2 miljarder SEK. Finansiärer är ledande institutionella och privata investerare i Sverige, däribland det statliga riskkapitalbolaget Saminvest, Fjärde AP-Fonden, SEB-Stiftelsen och IMAS Foundation. Institutionerna står för 60 procent av kapitalet. Gabriel Urwitz och teamet kring SMA har tecknat cirka 20 procent och en grupp privata investerare resterande 20 procent.

SMA:s fokus är företag i Skandinavien eller övriga Västeuropa verksamma inom olika delar av medtech-området såsom diagnostik, sjukvårdsprodukter, medicinska forskningsmetoder (life science tools) och digitala teknologier (AI). I strategin ingår att förvärva minoritetsposter och att varje enskild investering ska uppgå till 50–150 MSEK. SMA är ett investeringsbolag med längre placeringshorisont än traditionella private equity-fonder, vilket innebär bättre möjligheter att utveckla investeringarna.

Managing Partner och medgrundare av Segulah Medical Acceleration är Roger Gunnarsson, med 25 års erfarenhet som internationell investmentbanker i London med fokus på healthcare-sektorn.

”Jag har i mina tidigare roller sett många exempel i Skandinavien och Europa på unga företag som har utmärkta produkter, ofta baserat på banbrytande vetenskap men de saknar inte sällan en konkurrenskraftig och fokuserad strategisk färdplan och den expertis som krävs för att lyckas kommersiellt. Det kan leda till förseningar, misstag eller att de för tidigt köps upp av en större aktör. Det är det tomrummet vi ska fylla”, säger Roger Gunnarsson.

Förutom kapital har Segulah Medical Acceleration tillgång till ett unikt nätverk av människor med mångårig erfarenhet inom medicinteknik som investerare, rådgivare, chefer och forskare.

Styrelseordförande och också ledamot i SMA:s Strategic Advisory Board är Peter Sjöstrand. Han är även medgrundare av SMA och har tidigare bl a varit vVD och CFO för Astra samt styrelseordförande i Gambro och Meda.

Medlemmar i SMA:s Strategic Advisory Board är också Marco Gadola, styrelseledamot och tidigare VD för Straumann Group och bl a ordförande i WS Audiology, Maria Carell, VD RG Holding och tidigare VD för Exeltis USA och Q-Med, samt Johan Öberg, VD och senior partner Boston Consulting Group, BCG i Stockholm.

Ordförande i SMA:s Scientific Advisory Board och tillika medlem av investeringsteamet är Jan Andersson, professor emeritus i infektionssjukdomar vid Karolinska institutet, f d forskningsdirektör i Region Stockholm och tidigare prorektor vid Karolinska Institutet.

I SMA:s Scientific Advisory Board ingår också professorerna Anna Blom vid Lunds universitet, samt Jonas Frisén, Olle Kämpe och Klas Kärre, samtliga vid Karolinska Institutet samt professor Kevin Tracey, Zucker School of Medicine i New York.  Fyra av sex medlemmar är eller har varit medlemmar av kommittén för Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Segulah Medical Acceleration har redan gjort två investeringar, dels i CytaCoat (www.cytacoat.com) med rötter i Karolinska Institutet. Företaget har utvecklat en antimikrobiell ytbehandling för medicintekniska produkter med syftet att bekämpa sjukvårdsrelaterade infektioner, dels i Vidya i London, (www.vidyahealth.com), som har utvecklat en ultrakänslig molekylär diagnostik.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Roger Gunnarsson, Managing Partner 073-850 67 32, gunnarsson@segulahmedical.com

Gabriel Urwitz, grundare och styrelseledamot, 070-590 89 00, urwitz@segulah.se