Aktiebolaget Segulah blir ny delägare i Citypress AB

14 augusti, 2019

Citypress AB blir ny ägare till Lokaltidningen Mitt i.

Citypress ägs till 60 % av ett konsortium lett av Lazarus Equity Partners, ett investeringsbolag fokuserat på bolag med operationella utmaningar. Lazarus Equity Partners ägs bland annat av Martin Alsander och Claes Jonson, som var involverade i vändningen av mediekoncernen Stampen. Resterande 40% av Citypress ägs gemensamt av Susanne Hobohm och Aktiebolaget Segulah

Mitti är ett välskött bolag men som under de senaste åren har kämpat med en utmanade annonsmarknad för tryckt media, vilket lett till försämrad lönsamhet. Detta i kombination med en i förhållande till lönsamheten för stor skuldbörda har inneburit krav på ökad effektivitet och behov av att utveckla en digital verksamhet. Ägarbytet kommer medföra en väsentligt förbättrad finansiell situation för Mitt i som kommer bli fri från externa skulder. Detta kommer möjliggöra ytterligare satsningar på innehåll och digitala intäkter.

Ny styrelseordförande i Mitti blir Martin Alsander, och i styrelsen ingår också Lars Axelson.

 

För ytterligare information, kontakta

Lars Axelson, VD Aktiebolaget Segulah, +46 70 511 51 30