Aktiebolaget Segulah och Segulah Venture AB deltar i den riktade nyemissionen i Senzime AB

4 september, 2019

Aktiebolaget Segulah och Segulah Venture AB har tecknat sig för att förvärva totalt 668 877 aktier i Senzime AB.

Senzime utvecklar unika medicintekniska produkter som gör det möjligt att följa patienternas biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter en operation.

Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK.

Segulah koncernen äger efter denna transaktion 3 818 877 aktier i Senzime AB.

Senzimes aktie är noterad på NASDAQ Stockholm First North

För ytterligare information, kontakta

Lennart Kalén, vice styrelseordförande Aktiebolaget Segulah, +46 70 536 26 00.