Aktiebolaget Segulah förvärvar VVSteknik Rörinspektion och VVSteknik Energi

28 februari, 2022

Aktiebolaget Segulah har förvärvat 100 % av aktierna i de båda bolagen.

VVSteknik Rörinspektion är huvudsak inriktade på relining dvs. renovering av avloppsrör/system, men har också ett komplett utbud av tjänster som, filmning, spolning, slamsugning och jourservice.

VVSteknik Energi gör beräkningar och injustering av värme, tappvatten och kylsystem för att säkerställa erforderligt behov av flöden och tryck för vvs-installationer.

Bolagens huvudanläggning är belägen i Falun, med filialer i Gävle och Mora.

”Vi ser fram emot att tillsammans med medarbetarna och den nuvarande ledningen i detta välskötta bolag vidareutveckla och fortsätta växa verksamheten,”, säger Lars Axelson, VD i AB Segulah.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Lars Axelson, VD Aktiebolaget Segulah, +46 70 511 51 30