Socialt ansvar

AB Segulah och dess huvudägare anser att företag, dvs dess styrelse och ledning och stora ägare har att tillvarata alla aktieägares intresse av att långsiktigt maximera företagets lönsamhet.

Förutom detta ansvar anser vi att företaget och dess huvudägare också har ett ansvar att delta på ett mer generellt plan i det omgivande samhällets utveckling genom att stötta olika ideella verksamheter. AB Segulahs enskilt största ägare är Annika och Gabriel  Urwitz’ Stiftelse som är en ideell stiftelse som stöttar vetenskaplig forskning, sociala och kulturella aktiviteter. Den utdelning som stiftelsen erhåller från AB Segulah går enbart till att finansiera stiftelsens ideella verksamhet.

Förutom stiftelsens ideella verksamhet så lämnar AB Segulah normalt varje år vissa bidrag direkt till olika ideella verksamheter. Vi ger löpande bidrag till följande organisationer:

Hand in hand

AB Segulah är bidragsgivare till Hand in hand som är en ideell organisation som arbetar med entreprenörskap som ett effektivt, långsiktigt och hållbart sätt att bekämpa fattigdom. Hand in Hands vision är en värld utan fattigdom. Genom utbildning i entreprenörskap, yrkesträning och tillgång till mikrolån hjälper Hand in Hand framförallt kvinnor att starta egna små företag. Tack vare den ökade inkomsten kan de då, med egen kraft, förbättra livsvillkoren för sig själva och sina familjer. Hand in Hands unika arbetsmodell för hjälp till självhjälp bidrar till bestående resultat och har positiv effekt på individ- och familjenivå, såväl som på samhället i stort.

Stockholms Stadsmission

AB Segulah är även bidragsgivare till Stockholms Stadsmission som arbetar för ett mänskligare samhälle genom social omsorg, arbetsintegration och utbildning. Målet är att främja delaktighet oavsett ekonomi och bakgrund och att förebygga utanförskap.

Raoul Wallenberg Academy

AB Segulah är bidragsgivare till Raoul Wallenbergs Academy. Raoul Wallenberg agerade mot orättvisor och tog ställning för alla människors lika värde. Raoul Wallenberg Academy grundades år 2001 av bland andra Raoul Wallenbergs syster Nina Lagergren med visionen om ett medmänskligt samhälle där varje människa kan göra skillnad. Organisationen arbetarar med att stärka unga att se sig själva som ledare och agera för ett sådant samhälle.

UNHCR

AB Segulah är bidragsgivare till UNHCR. UNHCR är på plats och hjälper i världens svåra konflikter – i städer, läger och avlägsna byar. Vi skyddar människor på flykt och delar ut nödhjälp som mat och filtar.