Om oss

Historia

Aktiebolaget Segulah grundades 1994 av Gabriel Urwitz och Anders Claesson. Gabriel hade köpt upp ett mindre fastighetsbolag, sålt ut fastigheterna och namnändrat bolaget till Aktiebolaget Segulah. Gabriel och Anders kände varandra sedan 1978 och beslöt sig för att utveckla en private equity verksamhet med Aktiebolaget Segulah som plattform. Med som ägare fanns även familjen Johan Rapp, Karl-Adam Bonniers Stiftelse, Lars Josephson och Per Nydahl. Gabriel och hans familj var majoritetsägare.

Från början drevs private equity verksamheten i Aktiebolaget Segulah men allteftersom den verksamheten växte beslöts att ett nytt bolag Segulah Advisor AB skulle bli det svenska navet för private equity verksamheten och att Aktiebolaget Segulah skulle bli ett mer traditionellt investmentbolag/family office. Fram till 2013 investerade Aktiebolaget Segulah enbart i Segulahs private equity fonder, men efter 2013 så aktiverades verksamheten till att även investera i mindre bolag samt venture capital.

Aktiebolaget Segulah som investerare och partner

Förutom att ha investeringar i Segulahs private equity fonder Segulah V och Segulah VI, så investerar Aktiebolaget Segulah dels i mindre industribolag som hel- eller majoritetsägare, dels i nystartade verksamheter (venture capital) med särskilt sikte på medicinsk teknik, oftast som minoritetsägare.

Aktiebolaget Segulah är en aktiv ägare, där det inte finns någon särskild bestämd innehavstid för investeringarna. Aktiebolaget Segulah håller på att både bygga upp en portfölj av hel- eller majoritetsägda industribolag som avses att ägas under lång tid, dels att bygga upp en portfölj av venture investeringar där det blir naturligt att så småningom hitta en ny hemvist för bolagen som kan fortsätta att bidra till bolagens utveckling. Den roll som Aktiebolaget Segulah kan fylla när det gäller venture investeringar är att bidra med sitt industriella kunnande, att hjälpa till att bygga riktiga företag som kan bli en kommersiell succé.

Aktiebolaget Segulah besitter stor erfarenhet av såväl tillverkande som tjänsteproducerande företag, av att göra bra bolag större och bättre. Segulahs ledande personer har mer än 100 års samlad erfarenhet av att driva och utveckla företag, av ledarskap, av både familjeföretag och företag som varit del i stora koncerner.

Ägare

Aktiebolaget Segulah ägs av en liten grupp personer samt en stiftelse.

Aktieägare% av kapital% av röster
Familjen Gabriel Urwitz3511
Annika och Gabriel Urwitz' Stiftelse2476
Familjen Rapp247
Lennart Kalén51
Anders Claesson1_
Övriga115
Summa 100 % 100 %