Christer Villard avliden

25 september, 2019

Med stor sorg får jag meddela att vår styrelsekollega Christer Villard idag har avlidit efter en tids sjukdom. Christer har varit en viktig och mycket uppskattad rådgivare till mig och AB Segulah. Min relation till Christer går tillbaka till 1983. Christer lämnar ett stort tomrum efter sig och våra tankar går till hustru Annacarin, barn, barnbarn och Christers bror

Gabriel Urwitz