Nyheter

 • AB Segulah förvärvar aktier i Live Doors  

  22 april, 2021

  Under pandemin har vanliga konserter fått ställas in och digitala alternativ har istället blivit ett vanligt sätt att hantera de minskade spelningarna, och det samtidigt som musikindustrin just nu genomgår en digital våg. Soundtrack Your Brand-grundaren Joel Broms Brosjö vill…

 • Aktiebolaget Segulah förvärvar Rörinspektion i Karlstad AB

  14 augusti, 2020

  Aktiebolaget Segulah har förvärvat 100 % av aktierna i Rörinspektion i Karlstad AB. Bolaget startade sin verksamhet 1982 och är huvudsakligen inriktade på relining dvs. renovering av avloppsrör/system, men har också ett komplett utbud av tjänster inom filmning, spolning, slamsugning…

 • Mitti och DirektPress går samman

  24 juni, 2020

  De två ledande gratistidningskoncernerna Mitti och DirektPress går samman, genom att Ge-Te Media AB förvärvar alla aktierna i Mitti, som sedan augusti 2019 haft Citypress Stockholm AB som huvudägare. Ge-Te Media AB är moderbolag till DirektPress och SDR Svensk Direktreklam….