Nyheter

  • Aktiebolaget Segulah förvärvar Mönsterås Trädetaljer AB

    2 juli, 2018

    Aktiebolaget Segulah har ingått avtal om förvärv av 100 % av aktierna i Mönsterås Trädetaljer AB. Bolaget som grundades 1984, och är en tillverkare med fokus på kvalitet och hög leveransprecision av laminatmöbler och möbler för utomhusmiljöer, som tillverkas i…

  • Segulah Venture AB förvärvar aktier i Senzime AB

    16 februari, 2018

    Segulah Venture AB har ingått avtal om att förvärva 2 500 000 aktier i Senzime AB, via en riktad nyemission. Senzime utvecklar unika medicintekniska produkter som gör det möjligt att följa patienternas biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter en operation….