Aktiebolaget Segulah avyttrar sina aktier i Gunnebo Industrier

20 maj, 2019

Aktiebolaget Segulah och andra investerare har ingått avtal med Crosby Worldwide Limited om försäljning av 100% av aktierna i Gunnebo Industrier Holding AB. Crosby, med huvudägare KKR North America Fund XI L.P., är ett globalt, marknadsledande företag med produkter inom lyfttillbehör och förankring.

Gunnebo Industrier är en internationell verkstadskoncern som tillhandahåller produkter inom lyft- och materialhantering till en global kundbas. Företaget grundades 1764 och har tillverkningsenheter i Sverige, Norge och USA med dotterbolag i nio länder och distributionspartners i fler än 50 länder.

För ytterligare information, kontakta

Lars Axelson, VD Aktiebolaget Segulah, +46 70 511 51 30.